" />

Kontakty

Spoločnosť CHIRAGAL, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,  Oddiel:  Sro,    Vložka číslo:  14214/R

CHIRAGAL, s.r.o. 
Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O.Box 57
SK-916 01 Stará Turá
IČO: 36331741, IČ DPH:  SK 2021763326
 
Tel: +421 918714098 (vedúci výroby)
E-mail:  chiragal@chirana.eu