" />

O spoločnosti


Spoločnosť CHIRAGAL, s.r.o. poskytuje služby v oblasti kovoobrábania a povrchových úprav kovových polotovarov rôzneho druhu, a to
  • niklovanie chemické niklovanie je druh povrchovej úpravy, pri ktorej možno autokatalicky vylúčiť nikel z vodných roztokov vo forme súvislého, prídržného technicky veľmi výhodného povlaku bez použitia vonkajšieho zdroja elektrického prúdu.
  • zinkovanie- (pozinkovanie) je vytváranie antikoróznych povlakov zinku na povrchu kovových výrobkov alebo hutníckych polovýrobkov (najmä ocele a železa)
  • fosfátovanie-  je chemická úprava povrchu ocele za účelom zvýšenia korozivzdornosti a zlepšenia priľnavosti pre ďalšie povrchové úpravy
  • eloxovanie- je chemicko-technologický proces úpravy povrchu výrobkov z hliníka a jeho zliatin.   Ide o vytvorenie odolnej chemickej vrstvy oxidu na povrchu výrobku.
  • chrómovanie- galvanické pokovovanie chrómom je elektrolytické nanášanie vrstvy kovu na vodivý povrch. Ochranná vrstva vyniká tvrdosťou, môže byť lesklá a odolná voči korózii.
  • čiernenie- aj alkalické čiernenie oceľových materiálov je osvedčený a spoľahlivý spôsob povrchovej úpravy ocele.  Alkalickým čiernením získajú oceľové výrobky krajší vzhľad, oteruvzdornosť, antikoróznu úpravu a v kombinácií s vhodnými konzervačnými prostriedkami aj dlhšiu životnosť.
  • odmasťovanie- odmasťovanie sa uskutočňuje pri teplotách od 30 do 60 °C.